IK HEB EEN BOETE ONTVANGEN TERWIJL IK


WEL WAS AANGEMELD MET PARKMOBILE. WAT


MOET IK DOEN?Het is zeer spijtig dat u een parkeerboete heeft ontvangen. Op de volgende wijze kunt u controleren of de parkeerboete (on)terecht is:
 
1. Controleer uw parkeerhistorie
Log in op www.mijnparkmobile.nl. Onder Overzicht kiest u voor de optie Parkeerhistorie. Door middel van een aantal selectiecriteria kunt u voor het tijdstip dat op de parkeerboete vermeldt staat uw parkeeracties inzien. Controleert u de onderstaande gegevens:
 
  • Is er een parkeeractie geregistreerd?
  • Komen de aan- en afmeldtijd van de parkeeractie overeen met de parkeerboete?
  • Voor welk kenteken/welke Parkmobile parkeerkaart is de parkeeractie gestart?
  • Wat is het zonenummer of de straatnaam waarop de parkeeractie is gestart?
  • Zijn er parkeerkosten berekend voor de parkeeractie?
  •  
2a. Indien alle vragen met JA beantwoord kunnen worden
Dan bent u waarschijnlijk onterecht bekeurd. U kunt bij de desbetreffende gemeente (instantie) bezwaar indienen, door middel van een bezwaarschrift. Wij raden u aan om een uitdraai van uw parkeerhistorie mee te sturen als bewijs bij uw bezwaarschrift.
 
Klik hier voor een voorbeeld van een bezwaarschrift en vul de tekstvlakken in conform uw gegevens.
 
Vanuit de gemeenten is verzocht dat Parkmobile niet voor u kan bemiddelen bij het indienen van een bezwaarschrift.
 
2b. Indien niet alle vragen met JA beantwoord kunnen worden
Dan vermoeden wij dat de parkeerboete terecht is uitgeschreven. Het is aan u om ervoor te kiezen om een bezwaarschrift in te dienen, echter zal de kans op het seponeren van de parkeerboete kleiner zijn. Uiteraard is het altijd aan te raden om een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente, hoe klein deze kans ook is.


ZOEK
FEEDBACK
Is uw vraag beantwoord?

Heeft u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.